Foto/video overeenkomst


 

 

 

 

FOTO/VIDEO OVEREENKOMST

voor Lokerse Feesten 2021, May 21, 2024

 

Tussen de fotograaf/cameraman (naam hierboven vermeld)  en Lokerse Feesten vzw werd het volgende overeengekomen:

 

The following is agreed:

 

  • Het is niet toegelaten het podium met optredende artiesten te fotograferen/filmen vanuit het publiek.
  • De fotograaf/cameraman zal altijd de instructies opvolgen die door Lokerse Feesten vzw meegedeeld worden. Enkel een artiest heeft het recht te beslissen over de audiovisuele rechten, en heeft het laatste woord over de toegang tot de frontstage en het al dan niet toelaten van het nemen van foto’s of het maken van beeldopnames.
  • De restricties/bepalingen meegedeeld door de artiesten zullen Lokerse Feesten vzw altijd zo snel mogelijk bekend maken, zowel aan de persruimte, de ingang tot de frontstage als in de frontstage.
  • In het kader van de veiligheid kan Lokerse Feesten vzw bijkomende maatregelen nemen. Lokerse Feesten vzw tracht hierbij zoveel mogelijk het werk van fotografen niet te belemmeren.
  • De fotograaf/cameraman krijgt toelating om sfeerbeelden op en rond het festivalterrein te maken.
  • De fotograaf/cameraman is zelf verantwoordelijk voor alle materiaal dat hij/zij meebrengt. Een aantal lockers staan ter beschikking aan de persruimte.
  • De foto’s/beeldopnames van de Lokerse Feesten worden enkel gebruikt om verslag uit te brengen van de Lokerse Feesten voor het medium bovenaan vermeld. Het gebruik van de foto’s/beeldopnames voor een andere publicatie kan enkel mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de organisatie.

Bij niet naleven van deze overeenkomst kan Lokerse Feesten vzw de fotograaf/cameraman de toegang tot het terrein ontzeggen.

 

De toegang tot het festivalterrein geldt enkel voor de volgende dag(en):

Bijkomende beperkingen zowel qua data als artiesten kunnen via e-mail worden vermeld. 

Overeengekomen in Lokeren, on May 21, 2024

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Steven Latre
Signed On: June 15, 2021


Signature Certificate
Document name: Foto/video overeenkomst
lock iconUnique Document ID: 2bfcf6aba055261c470ba065f4a3eef493abd5eb
Timestamp Audit
February 23, 2020 8:36 pm CESTFoto/video overeenkomst Uploaded by Steven Latre - Pers@lokersefeesten.be IP 78.22.66.71